Főoldal - Céginformációk - Szolgáltatások - Elérhetőség - Partnerek

Szabályzat

1. Bevezető
A Data Contact Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) az Internetes szokásjog alapján alkotja meg saját felhasználói szabályzatát. Egyetértésben az Interneten szokásos elfogadott szabályokkal jelen dokumentban foglaljuk össze azon szabályokat, melyeket a felhasználóknak be kell tartania. Jelen dokumentumban leírtak megsértése a Szolgáltatás felfüggesztését, esetleg megszüntetését vonja maga után. A dokumentum nem tartalmaz, nem tartalmazhat minden olyan cselekedetet, melyet az általános internetes etikai normák tartalmaznak, így a Szolgáltatás felfüggesztését nem kizárolag a felsorolt szabályok megsértése vonhatja maga után.

A Szolgáltató támogatja a szabad információáramlást az Interneten. A Szolgáltató nem figyeli és nem ellenőrzi semmilyen web-oldal, elektronikus levél, levelezési lista, hírcsoport vagy más, szolgáltatásain keresztül készített vagy elérhető anyag illetve dokumentum tartalmát. A Szolgáltató fenntartja viszont a jogot mindazon dokumentumok eltávolítására, melyek illegálisak, a Szolgáltató felelősségrevonását eredményezhetik, vagy jelen dokumentummal vannak ellentmondásban, amennyiben ez tudomására jut.

2. Szabályok
Az alábbiak a Szolgáltató szabályainak megszegését jelentik:

2.1 Személyes azonosító kereskedelmi vagy széleskörű célra történő használata.
Ha kereskedelmi szolgáltatást szeretne nyújtani, kérjük, külön jelezze.
Széleskörű célnak minősülnek az alábbiak:
2.1.1 A megrendelésben rögzített méretet meghaladó méretű postaláda - ezen felül külön számlázunk az aktuális árlista, vagy megállapodás szerint.

2.2 A Szolgáltató által nyújtott eszközök törvénybe ütköző célokra történő felhasználása - a Szolgáltató fenntartja a jogot a törvényes szervezetekkel és/vagy a sértett féllel való együttműködésre, minden esetleges szabálysértés vagy bűntett ügyében folytatott nyomozás során. Tiltott például, de nem kizárólag:
2.2.1 Szerzői jog által védett anyagok jogtalan másolása, ideértve fotók, újságképek, könyvek vagy más, szerzői jog által védett dokumentumok digitalizált terjesztése.
2.2.2 'Piramis-játék' vagy 'lánclevél', kéretlen e-mail (SPAM) jellegű dokumentumok továbbítása. Ha a Felhasználó személyes postaládájába ilyet kap, kérjük, azt a Szolgáltatónak jelezze.
2.2.3 Személyek vagy csoportok személyes (fizikai) vagy anyagi kárral való fenyegetése.
2.2.4 Mások kereskedelmi szolgáltatásainak hirdetése a személyi azonosítón keresztül.
2.2.5 Más azonosítók megszerzésére vagy a biztonsági intézkedések áthágására tett próbálkozás ("betörési kísérlet"), annak elhallgatása, függetlenül attól, hogy a próbálkozás sikeres volt-e, és járt-e károkozással. A Szolgáltató és mások rendszerei elleni próbálkozások is ugyanúgy minősülnek.

2.3 "Levélbombák" küldése, ami jelenti 3-nál több azonos levél küldését ugyanannak a feladónak, ugyanannak a cikknek 3 hírcsoportnál többe való postázását, vagy 0.5 MB-nál több anyag küldését egy hírcsoportba.

2.4 A személyes azonosító jelszavának kiadása, vagy az azonosító kölcsönadása (kivéve az egy háztartásban élőket). Ugyanaz a jelszó és azonosító egyszerre mindig csak egy példányban használható.

2.5 Üzenet vagy bármiféle, a Szolgáltatón keresztül zajló kommunikáció teljes vagy részleges hamisítására tett bármilyen kísérlet.

2.6 Számítógépes vírusok ki- vagy bejuttatása a Szolgáltató rendszerén keresztül.

2.7 Bármilyen olyan eszköz vagy szoftver használata, amely lehetővé teszi a Szolgáltató rendszerének aktív közreműködés nélküli igénybevételét, vagy bármilyen szerverként való működés, és ha erre vonatkozó külön megállapodás nem létezik.

2.8 A USENET (hírcsoportok) vagy bármilyen más nyilvános fórum, levelezési lista nem témába vágó levelekkel való sorozatos bombázása; obszcén vagy vulgáris cikkek közzététele; bináris vagy nagyméretű állományok küldése olyan hírcsoportokba, amelyek külön kérik ennek elkerülését a FAQ-jukban (GYIK - Gyakran Ismételt Kérdések).

 2.9 Automata válaszadó programok használata, vagy olyanoké, amelyek szélsőségesen nagy hálózati forgalmat okoznak, külön engedély nélkül.

2.10 A fentiek közül bármelyik, ha nem is a Szolgáltató rendszerétől indul, de azon áthalad, vagy igénybe veszi annak egy vagy több részét.

 3. A szolgáltató felelőssége
A Szolgáltatónak nem áll módjában felelősséget vállalni, hogy Felhasználói minden esetben betartják jelen dokumentum rendelkezéseit, se nem tudja kiszűrni az általuk folytatott esetleges illegális vagy zavaró tevékenységeket, sem azokat meg nem történtté tenni, de mindent megtesz ennek érdekében

 4. Változtatások
A Szolgáltató jelen dokumentumot bármikor változtathatja, ám köteles ilyen változásokról felhasználóit értesíteni